Banner

kỹ năng mềm

Tổng hợp những bài học kỹ năng mềm để cuộc sống tốt hơn

chipheositinh - 05/03/2019

Tổng hợp những bài học "Kỹ năng mềm" - thuật ngữ dùng để chỉ kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, vượt...

CÁC ĐỐI TÁC TỪNG HỢP TÁC VỚI CHIPHEOSITINH