Banner

google adwords

Quảng cáo google adwords là gì

Quảng cáo Google Adwords là gì ?

chipheositinh - 25/04/2017

Quảng cáo Google Adwords là gì? Chúng ta cùng hiểu khái niệm của cụm từ "Adwords" là từ viết tắt của cụm “Advertisement keywords”, có nghĩa là quảng cáo từ khóa. Do đó, quảng cáo Google Adwords là dịch vụ khai thác quảng...

CÁC ĐỐI TÁC TỪNG HỢP TÁC VỚI CHIPHEOSITINH