Banner

Facebook Marketing

Kích thước hình ảnh quảng cáo Facebook Ads 2018

chipheositinh - 07/04/2018

Trong quảng cáo Facebook Ads thì ngoài yếu tố về nội dung - Content Marketing thì yếu tố thứ 2 mà chúng ta cần phải quan tâm nhất đó là về hình ảnh quảng cáo Facebook chiếm đến 70% hiệu...

CÁC ĐỐI TÁC TỪNG HỢP TÁC VỚI CHIPHEOSITINH