Banner

Cristiano Ronaldo

Bài học về lòng đố kỵ: ” Hãy ngã mũ kính phục Cristiano Ronaldo”

chipheositinh - 08/06/2017

Cristiano Ronaldo (hay còn gọi là CR7) là minh chứng cho câu nói: Bạn chưa thành công không phải bạn không thể thành công, mà vì bạn chưa cố gắng bằng tất cả khả năng của mình mà thôi. Rồi...

CÁC ĐỐI TÁC TỪNG HỢP TÁC VỚI CHIPHEOSITINH